ENG EST RUS

VERKON OÜ pakub täielikku tuletõrjesignalisatsioonide, videojälgimissüsteemide ja ka ligipääsu kontrollisüsteemide paigaldus-, seadistus- ja hilisemate hooldustööde valikut. Meie firma kogemus võimaldab töötada välja ohutussüsteemi erineva keerukusastmega objektide jaoks. Meie spetsialistid projekteerivad, valivad ja testivad seadmeid Teie jaoks. Tehtavate tööde maksumus arvutatakse välja meie spetsialistide saabumisel tööpaika. Meil on olemas kõik vajalikud lahendused valvesüsteemide projekteerimiseks, paigaldamiseks ja hooldamiseks.

Tehnikaosakond pakub era- ja juriidilistele isikutele ning loomulikult ka oma klientidele, lahendusi elektrooniliste valveseadmete valdkonnas. Osakonna pädev personal tegeleb tehnika projekteerimise, paigaldamise ja hooldusega ning tellija koolitamisega tehnika kasutusnõuete osas.

Enne süsteemi väljatöötamist konsulteerib projektijuht Teiega, arutelu käigus visandatakse võimalikud meetodid ja lahendused tagamaks objekti ohutust, võttes arvesse kõikki võimalikke nüansse, alustades seadmetest, piirkonna ja objekti maastikust, ettevõtte tegevusvaldkonnast ning lõpetades hinnapakkumisega.